Zpět do obchodu

Stav hormonů

Jsou hladiny vašich hormonů příznivé k otěhotnění?

Snažím se o miminko

2 997 Kč (€123)

Produkt zakoupíte na stránkách SYNLAB
🇨🇿 Česko / 🇸🇰 Slovensko

Správně fungující hormonální křivka je důležitá v mnoha ohledech. Při snaze o miminko se ovšem může jednat přímo o klíčový faktor. Tento balíček testů je proto sestaven tak, aby změřil hladiny těch hormonů, které mají vliv na plodnost jako takovou.

Po vyšetření se dozvíte, v jakém stavu se nacházejí hormony, jež ovlivňují ovulaci, množství a kvalitu vajíček, jejich správné uhnízdění a spoustu dalšího. Součástí je i vyšetření hormonů štítné žlázy, které taktéž značně ovlivňují reprodukční zdraví.

Výsledky, které od SYNLAB obdržíte, doporučujeme konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.

Informace

 V tomto balíčku testů dominuje hodnocení hormonální aktivity látek, jež mají přímý vliv na plodnost.


Součástí je i vyšetření AMH (Anti-Mülleriánský hormon), který má vliv na regulaci dozrávání vajíčka a který je taktéž dobrým ukazatelem ovariální rezervy ženy (tedy zásoby vajíček). Dále obsahuje vyšetření Luteinizačního hormonu (LH), jež vypovídá o stavu ovárií, a dokáže tak odhalit syndrom polycystických ovárií (PCOS).


Balíček dále obsahuje vyšetření folikulostimulačního hormonu (FSH), který se vyplavuje, aby pomohl stimulovat folikuly, tedy ovulaci. Nedílnou součástí je vyšetření funkce prolaktinu, progesteronu a testosteronu, jejichž nesprávné hladiny mohou bránit otěhotnění, uhnízdění oplodněného vajíčka, a mohou tak zapříčinit celkovou neplodnost.


Balíček zahrnuje i vyšetření estradiolu (E2), anti-Tg a Anti-TPO, jež mají vypovídající hodnotu o autoimunitních poruchách štítné žlázy, a mohou tedy mít vliv na funkci reprodukčního ústrojí.


Výsledky, které od SYNLAB obdržíte, doporučujeme konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.


Navázáním spolupráce společností Verra a SYNLAB vznikl na trhu unikátní projekt, který ženám při snažení se o miminko, ale i v průběhu těhotenství, nabízí možnost podstoupení testování v rámci speciálně navržených balíčků.


Výsledky mohou informovat o zásadních nedostatcích určitých mikronutrientů či hormonální dysfunkci. Proč je důležité tyto informace znát? Právě deficit nutrientů, či snížená funkce určitých hormonů, mohou být pro otěhotnění a následné vyživování plodu zásadní.


Ti největší odborníci v oboru proto sestavili konkrétní vyšetření, jež mohou mít výpovědní hodnotu právě pro Vás. Výsledky, které od SYNLAB obdržíte, doporučujeme konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem. Ten pak může při hodnocení přihlédnout k Vašemu zdravotnímu stavu a doporučit Vám další kroky.

Balíček obsahuje vyšetření následujících složek:

Odběr a separace séra

AMH (Anti-Mülleriánský hormon = transformující růstový faktor ß)

LH (luteinizační hormon)

FSH (folikulostimulační hormon)

Prolaktin (hormon stimulující laktaci)

Progesteron (steroidní hormon; umožňuje implementaci oplodněného vajíčka)

Testosteron (steroidní hormon; hlavní androgen)

Estradiol (estradiol (estra-1,3,5(10)-trien-3,17 beta-diol) je hlavní estrogenní steroid.)

Anti-Tg (autoprotilátky proti tyreoglobulinu Anti-TG)

Anti-TPO (autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze)

Upozornění

K tomuto produktu bude v košíku automaticky připočtena položka odběr krve a separace séra. Výsledky, které od SYNLAB obdržíte, doporučujeme konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.